Władze klubu

Władze klubu

Zarząd Klubu:

  • Piotr Zienkiewicz - Prezes
  • Adrian Olbryś - Wiceprezes
  • Magdalena Maziarz - Członek Zarządu
  • Agnieszka Cieśniarska - Członek Zarządu
  • Piotr Walczak - Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:

  • Irena Tatczyn - Przewodnicząca
  • Małgorzata Sacewicz - Członek Komisji
  • Michał Wawrów - Członek Komisji