Publikacje

Polskie Stowarzyszenie Biegów. 1 stycznia 2007 r.

KALENDARZ IMPREZ 2007
Oficjalna publikacja Polskiego Stowarzyszenia Biegów. Ukazuje się raz w roku w nakładzie 5000 egz. Zawiera informacje dotyczące ponad 300 organizowanych w Polsce imprez biegowych.
- W powyższym wydaniu ukazała się obszerna informacja nt.: II Ogólnopolskich Biegów Ulicznych”, organizowanych przez Uczniowski Klub Sportowy GIMPAS oraz Zespół Szkół Powszechnych w Pasłęku. Impreza odbędzie się 2 czerwca 2007 r. Tego dnia odbędzie się równolegle Festiwal Zdrowia – Integracje, z festynem gier i zabaw sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i dorosłych, konkursami plastycznymi...