REGULAMIN

Pasłęckie Czwartki Lekkoatletyczne

REGULAMIN

Uczniowski Klub Sportowy „Gimpas" oraz Szkoła Podstawowa nr 3 w Pasłęku zapraszają uczniów szkół podstawowych klas IV-VI do udziału w zawodach z cyklu „Pasłęckie czwartki lekkoatletyczne", które odbędą się na obiekcie sportowym Szkoły Podstawowej nr 3 w Pasłęku przy ul. 3 Maja 21.

Udział w zawodach

Uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej za zgodą rodziców. (druk zgody do pobrania)

- Klasy IV (rocznik 2008 i młodsi)

- Klasy V (rocznik 2007)

- Klasy VI (rocznik 2006)

Program minutowy

Każdy uczestnik może wziąć udział w dowolnej liczbie konkurencji z 60 m., 600 m., skok w dal, rzut piłką palantową.

12:40                   Zapisy uczestników, rozgrzewka

13:10                   60m dziewcząt, piłka palantowa chłopców

13:30                   60m chłopców, piłka palantowa dziewcząt

13:45                   skok w dal dziewcząt i chłopców

14:30                   600m dziewcząt

14:40                   600m chłopców

Nagrody

Losowanie nagród wśród wszystkich uczestników. Wyróżnienie za najlepszy wynik.

Serdecznie zapraszamy uczniów, rodziców i nauczycieli.

Zawody realizowane są przy wsparciu finansowym Urzędu Miejskiego w Pasłęku.